Nymålat!

Nu har bouldergråttan nere öppnat igen!

Nu är det ommålat i det stora rummet och vi kunde inte vänta tills båda rummen var klara med att öppna det igen, så i onsdags hade vi nypremiär för det stora rummet i bouldergråttan nere.

Nu jobbar vi med att fylla väggarna med nya roliga leder, vi kommer bygga fler leder med större variation på svårhetsgrad.

Det är fortfarande avspärrat in till det lilla rummet då vi fortfarande målar där, men kommer självklart öppna upp där med så fort det är klart.