KLUBBEN

KLUBBEN

OM KLUBBEN

Höglandsklättrarna Tranås KK är en ideell förening som bildades 2016 med ändamålet att utveckla och bedriva klättring i Tranås och närliggande områden. Klubben bedriver klätterverksamhet i silon mitt emot Granngården.

Klubben är medlem i svenska klätterförbundet.

Tidigare har vi varit Höglandsklättrarna som var en gemensam klubb för Eksjö och Tranås. För att på ett bättre sätt kunna utveckla klättringen i respektive kommun valde vi att delas upp.

Styrelse

 • Andreas Palmér
  Andreas Palmér Ordförande

  Kontaktperson vid bokningar.

 • Peter Mickelsson
  Peter Mickelsson Kassör

  Kontaktperson vid bokningar.

 • Johan Eklund
  Johan Eklund Sekreterare, Accessansvarig
 • Kristoffer Persson
  Kristoffer Persson Ledamot
 • Anton Ydrestrand
  Anton Ydrestrand Ledamot
 • Natalie Ohlsson
  Natalie Ohlsson Suppleant

Valberedning

 • Claes Wihlborg
  Claes Wihlborg Valberedning
 • Adam Eek
  Adam Eek Valberedning

Access

 • Johan Eklund
  Johan Eklund Sekreterare, Accessansvarig

BLI MEDLEM