Årsmöte 2024

Årsmöte måndagen den 19e Februari

Årsmötet kommer att hållas i klättersilon den 19e Februari klockan 18.00-21.00.

 

Alla medlemmar är välkomna till årsmötet och alla medlemmar som betalt medlemsavgiften och fyller 12 år i år har rösträtt och övriga medlemmar har yttrande- och förslagsrätt.

Om ni har idéer eller förslag till årsmötet får ni gärna skicka en motion till o@hkt.nu.